LONDEN - Groot-Brittannië zet de Verenigde Staten onder druk om een aanval op Irak verscheidene maanden, ja zelfs tot de herfst uit te stellen. De regering-Blair wil zo de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties meer tijd geven om hun werk te doen.

Dat heeft de Britse krant Daily Telegraph donderdag gemeld op gezag van Britse ministers en hoge ambtenaren. Zij menen dat er nu geen wettelijke rechtvaardiging is voor een militaire actie tegen het bewind van Saddam Hussein.

Hoge diplomaten hebben de Britse regering erop gewezen dat er een goede kans is dat de VN-Veiligheidsraad met een actie tegen Irak instemt, als de wapeninspecteurs onweerlegbaar aantonen dat Saddam Hussein zich niet heeft ontwapend en nog steeds over massavernietigingswapens beschikt.

Iraakse wetenschappers

Op Cyprus wil het VN-wapeninspectieteam Unmovic binnen enkele dagen beginnen met de ondervraging van Iraakse wetenschappers in het buitenland. De Irakezen zouden samen met de leden van hun gezin worden overgebracht naar eiland voor interviews. Dit meldde woensdag het Amerikaanse blad Time op haar internetpagina.

De Verenigde Staten hebben er eerder op aangedrongen dat de VN-inspecteurs vooraanstaande wetenschappers ondervragen buiten Irak, zodat zij niet onderhevig zijn aan mogelijke intimidatie van de Iraakse autoriteiten. De leider van UNMOVIC, Hans Blix, heeft echter vorige maand al laten weten dat hij niet van plan is om mensen met geweld uit Irak weg te halen.

De jongste VN-resolutie over Irak voorziet wel in de mogelijkheid om wetenschappers in het buitenland te ondervragen, maar zegt niets over de praktische organisatie hiervan. Het is dus onduidelijk hoe de Irakezen uit hun land kunnen worden gehaald. Ook is er niets officiëel geregeld in het geval sommigen van hen asiel willen aanvragen.

Cyprus heeft volgens Time al aangeboden om gastheer te spelen voor de gesprekken, maar heeft gezegd dat het geen Irakezen asiel zal verlenen. Groot-Brittannië en de VS hebben eerder wel gezegd de wetenschappers eventueel te kunnen opvangen.