DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) en drie andere planbureaus kraken in een rapport infrastructurele plannen van de overheid. Vooral de plannen voor het spoor, zoals de Zuiderzeelijn, het rondje Randstad en de IJzeren Rijn moeten het ontgelden. Dat staat in een donderdag uitgelekt concept-rapport. Volgens het CPB "klopt deze inhoud op grote lijnen." "Op bepaalde punten kan er nog wat veranderen, maar de grote lijnen van het rapport blijven overeind", aldus een woordvoerster van het CPB.

De onderzoekers hebben gekeken naar de uitvoerbaarheid, effectiviteit en legitimiteit (moet de overheid deze werken wel betalen) van de projecten die worden gefinancieerd door de overheid.

De genoemde spoorprojecten halen deze toets bij lange na niet. Ook voorgestelde verbeteringen aan het huidige spoor ter waarde van f 2,2 miljard zouden verspild geld zijn. In tegenstelling tot de spoorprojecten juichen de onderzoekers investeringen in wegen wel toe.

Volgens het CPB is nu vooral gekeken naar de financiële kant van de zaak. "Daar komen nog beleidspakketten bij en die worden samen aangeboden als opties voor het nieuwe kabinet." In januari zal het rapport af zijn.

Lat

Het gaat om investeringen die gedaan moeten worden uit de zogenoemde Ices-gelden (Interdepartementale Commissie Economische Structuurverstrekking).

Het PvdA-Tweede Kamerlid Dijsselbloem is niet onder de indruk van het rapport. "Het is een economische rendementsanalyse. Er zijn vaak ook maatschappelijke argumenten om dingen wel te willen." Hij wijst er op dat de plannen nog niet definitief zijn. Ook D66-Kamerlid Giskes vindt het te vroeg voor conclusies omdat de Kamer nog geen beslissing heeft genomen.

De VVD'er Hofstra kijkt niet op van de negatieve berekeningen van de planbureaus. Hij is niet anders gewend. "Of zij leggen de lat te hoog, of wij doen ons werk niet goed."

/DOSSIERDe NS