DEN HAAG - De politie moet de bevoegdheid krijgen om ook mensen te registreren die niet verdacht worden van strafbare feiten. Demissionar minister Donner (Justitie) vindt dat nodig om terrorisme en andere vormen van criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

Donner wil de wet hiervoor aanpassen, zo heeft hij de Tweede Kamer deze week in een brief laten weten. Nu is het nog zo dat de politie alleen bij hoge uitzondering gegevens mag opslaan van niet-verdachte personen. Die gegevens mogen alleen voor een concreet opsporingsonderzoek worden geraadpleegd en moeten na vier maanden worden vernietigd.

Donner wil nu dat de politie gegevens ook "op thema" kan gaan opslaan. In zogeheten themaregisters kan de politie dan informatie kwijt over niet-verdachte personen van wie "aanknopingspunten bestaan dat zij betrokken zouden kunnen zijn bij het beramen, voorbereiden of plegen van misdrijven".

Rangschikken

De gegevens zou de politie dan moeten rangschikken op thema's zoals contacten, antecedenten, reisbewegingen en gegevens uit buitenlandse rechtsverzoeken. Volgens Donner kan deze werkwijze bijvoorbeeld heel nuttig zijn bij tips die binnenkomen bij de politie en die nu blijven liggen omdat het niet past in lopend onderzoek.

Het simpele feit bijvoorbeeld dat iemand vlieglessen volgt, is op zich niet voldoende om die gegevens op te slaan. In combinatie echter met andere gegevens kan het misschien aanknopingspunten opleveren die verband kunnen houden met terrorisme.

Donner reageert met dit plan op een advies van de werkgroep Gegevensuitwisseling en Terrorismebestrijding. Hierin zitten ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, veiligheidsdiensten en van de politie.