AMSTERDAM - Amsterdam wil de witte en zwarte scholen aanpakken. Het bestaan van aparte scholen belemmert de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen, zo meldde de gemeente woensdag. Amsterdam vindt het wenselijker dat kinderen met een verschillende culturele en etnische achtergrond bij elkaar op school zitten.

Volgens de gemeente geeft dat een betere afspiegeling van de bevolking. "Als 60 procent van de buurt wit is, dan zal het percentage witte leerlingen ook 60 moeten kunnen zijn", aldus R. Oudkerk, wethouder van Onderwijs. Amsterdam kan ouders niet dwingen hun kinderen naar een bepaalde school te sturen. Daarom zet de gemeente in op betere voorlichting naar de ouders toe.

De hoofdstad telt ongeveer 140 zwarte en bijna zestig witte basisscholen. Circa 60 procent van de leerlingen heeft allochtone ouders. De afgelopen drie jaar is het aantal zwarte scholen in Amsterdam met 5 procent gegroeid.