WILLEMSTAD - De Nederlandse Antillen hebben 14 miljoen euro nodig voor de aanpak van de toenemende criminaliteit. Meer mankracht, meer cellen, scherper vreemdelingentoezicht en 'zero tolerance' voor drugscriminaliteit - dat is de kern van de beleidsnota voor het Justitiebeleid die dinsdag is gepresenteerd door minister N. Ribeiro (Justitie).

Volgens de minister loopt de situatie op de Antillen uit de hand. Veel criminaliteit blijkt drugsgerelateerd, de gewapende overvallen nemen toe en dit jaar zijn op Curaçao al dertig moorden gepleegd, tegenover negentien in heel 2001. Op de Bovenwindse eilanden is een forse stijging gemeld in het aantal aangiftes in verband met criminaliteit.

Ook de bolletjesslikkers blijven een groot probleem. Jongeren van de Antillen worden gebruikt en in een aantal gevallen zelfs gedwongen te fungeren als drugssmokkelaar, zegt Ribeiro. Dagelijks worden zo'n twintig bolletjesslikkers geweigerd op luchthaven Hato van Curaçao en vanwege de strenge controle begint het probleem zich te verplaatsen naar Sint Maarten en Bonaire.

Geen geld

Maar waar de benodigde 14 miljoen euro vandaan moet komen is onduidelijk, want de Antilliaanse overheid heeft geen geld. "Mijn filosofie is, het geld verschijnt waar het vertrouwen is en het vertrouwen komt zodra duidelijkheid bestaat over waar het geld in geïnvesteerd moet worden", aldus Ribeiro.

In de nota is een urgentielijst opgenomen die aangeeft waar de miljoen euro aan besteed moet worden. Zoals de bouw van een cellencomplex voor bolletjesslikkers en een bodyscan-apparaat voor de controle van bolletjesslikkers op de luchthaven. Daarnaast is geld nodig voor extra personeel voor de gevangenis en de politie.

Lease

En voor het leasen van politiewagens voor Bonaire en Curaçao, extra beveiliging voor de Bon Futuro gevangenis en computers voor verschillende justitiële diensten.

"Een aantal instanties uit de privé-sector heeft zich bereid getoond een financiële bijdrage te geven voor de bestrijding van de criminaliteit", aldus de minister, maar welke instanties dat zijn wil hij niet zeggen. Ook vanuit Nederland verwacht hij financiële steun.

"Er is contact met de Nederlandse minister van Justitie, die bereidheid heeft getoond ons de nodige hulp te geven", zegt Ribeiro. De beleidsnota wordt eind september besproken tijdens het justitieel overleg tussen Nederland, de Antillen en Aruba in Den Haag.