WASHINGTON/LONDEN/BAGDAD - In navolging van de Verenigde Staten gaat ook Groot-Brittannië reservisten mobiliseren voor een eventuele oorlog tegen Irak. Dat heeft de Britse minister van Defensie Goff Hoon dinsdag aangekondigd. Om te beginnen worden reservisten gemobiliseerd, maar zonodig kunnen het er 7000 worden.

Hoon benadrukte dat de maatregel niet betekent dat de Britse regering al heeft besloten tot de inzet van troepen in een gewapend conflict in de regio. Maar "zolang er nog twijfel bestaat of Saddam zich houdt aan resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, moet de dreiging met geweld voortduren,'' zei Hoon in het Britse parlement.

Groot transport

Groot-Brittannië heeft verder een order geplaatst voor de huur van twintig handelsschepen om wapens en voorrraden naar de Golf te vervoeren. Die order komt nog bij de bestelling eind december van zeven vaartuigen. De schepen zouden zijn besteld voor januari en februari. Om welk type het gaat is niet bekendgemaakt, maar in ieder geval moeten de schepen tanks en ander zwaar materieel kunnen vervoeren.

Troonsafstand

De Verenigde Staten kondigden maandag een eerste mobilisatie van bijna 20.000 reservisten aan. Niettemin is ook volgens de VS een oorlog tegen Irak niet onvermijdelijk. Minister van Defensie Donald Rumsfeld zei dinsdag op een persconferentie dat president Saddam Hussein oorlog kan voorkomen, door afstand te doen van de macht.

"Ik hoop nog dat hij (Hussein) weggaat. En ik hoop dat het land wordt ontwapend en ik hoop dat het gebruik van geweld niet nodig is. Maar intussen gaan we door met de samentrekking van troepen,''aldus Rumsfeld.

Veiligheidsraad

De Franse president Jacques Chirac heeft dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak voor het leger de strijdkrachten gewaarschuwd op alle mogelijkheden voorbereid te zijn. Maar ook voor hem staat nog niet vast dat het tot een oorlog tegen Irak komt. Hij herhaalde tegen diplomaten in Parijs het Franse standpunt dat alleen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan besluiten tot het gebruik van geweld tegen Irak, afhankelijk van de ontwapening van dat land.

Daarover moeten de wapeninspecteurs van de VN op 27 januari definitief verslag uitbrengen aan de Veiligheidsraad. Donderdag wordt eerst een tussenrapport verwacht. Om hun werk sneller te kunnen doen, hebben de inspecteurs in Irak dinsdag voor het eerst gebruik gemaakt van helikopters.

Preciezere informatie

Directeur Mohammed El-Baradei van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), dat belast is met onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van nucleaire wapenprogramma's, heeft gezegd dat de wapeninspecteurs nog enkele maanden nodig hebben om hun onderzoek af te ronden. Volgens hem moeten de Verenigde Staten preciezere informatie aan de VN-inspecteurs verstrekken voor hun zoektocht in Irak. "De VS voorzien ons van algemeen materiaal, maar we hebben specifiekere informatie nodig om te kunnen werken'', aldus El-Baradei.

Het VN-agentschap onderhandelt met de regering in Washington over de kwestie. De IAEA-directeur sprak de hoop uit binnen enkele weken meer informatie te krijgen.