DEN HAAG - De overheid moet het vermogen van veroordeelde criminelen kunnen aanspreken om de kosten van hun detentie te betalen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet op korte termijn met een voorstel moet komen om dat te regelen.

Het CDA, de VVD, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SGP steunden dinsdag een motie van die strekking van de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Volgens de PVV is het erg duur om iemand gevangen te houden en is het onaanvaardbaar dat het tot nu toe onmogelijk is het vermogen van gedetineerden aan te spreken om de kosten van detentie terug te dringen.Wat de PVV betreft, wordt het hele financiële vermogen van een gevangene hiervoor uitgeput.

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) laat sinds oktober vorig jaar al onderzoeken of het mogelijk is om van vermogende gevangenen een bijdrage voor kost en inwoning te vragen.

Uitkering

Hij kondigde dat toen aan naar aanleiding van berichten dat diverse gedetineerden maandelijks hun AOW-uitkering van bijna 900 euro krijgen, terwijl ze niets hoeven te betalen voor de kosten die de Staat voor hen maakt.

De Kamer nam ook een motie van de VVD aan die de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers en schenders van mensenrechten in Nederland moet verbeteren. Volgens het parlement moet het team internationale misdrijven van het Korps landelijke politiediensten er tien mensen bij krijgen.

Deze afdeling telt nu 22 arbeidsplaatsen. Bij het Openbaar Ministerie moeten er twee mensen bij komen voor dit werk.

De Kamer wil verder dat het kabinet toch al begin volgend jaar met een evaluatie komt van de uitgebreide identificatieplicht, die sinds 2005 geldt. Een meerderheid steunde een voorstel van D66 om de terugblik met een jaar te vervroegen.

D66

Volgens D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zijn de eerste signalen over de werking van de wet negatief. De identificatieplicht was bedoeld om terrorisme te bestrijden, maar het middel wordt volgens hem aangegrepen om kleine criminaliteit tegen te gaan. "De effectiviteit van de maatregel is te laag.

Terroristen worden niet gepakt, terwijl iedereen nu in zijn vrijheid wordt beperkt", aldus Pechtold.