DEN HAAG - Automobilisten storen zich mateloos aan andere weggebruikers die nauwelijks afstand houden. Uit het Gebruikersonderzoek Nederlandse autosnelwegen blijkt dat het zogenoemde bumperkleven nog steeds de grootste irritatie vormt. Ook mensen die met een slok op achter het stuur zitten, vinden weinig genade in de ogen van andere automobilisten.

Onderzoeksbureau NIPO concludeert dit dinsdag in een rapportage in opdracht van Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt verder dat de weggebruikers over het algemeen tevreden zijn over het werk van Rijkwaterstaat en recente maatregelen om de files te bestrijden.