GRONINGEN - Steeds meer kinderen op basisscholen drinken alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groningse GGD. Dertien procent van de leerlingen tussen de 10 en 12 jaar drinkt regelmatig bier, wijn of een zoet mixdrankje. Vier jaar geleden was dit nog 10 procent. De Groningse cijfers zijn in het verleden representatief gebleken voor de rest van het land.

Van de leerlingen van het voortgezet onderwijs tussen de 14 en jaar drinkt 60 procent wel eens alcohol. Dat is 2 procent meer ten opzichte van de cijfers uit 1996. Het rookgedrag van de jongeren blijft nagenoeg gelijk. In het basisonderwijs rookt 2 procent van de leerlingen, op het voortgezet onderwijs 30 procent. Opvallend is dat steeds meer meisjes roken.

De cijfers baren de GGD zorgen. "Zeker de toename van roken door meisjes", stelt epidemioloog A. Wiegersma. "Er sterven steeds meer vrouwen aan longkanker, een trend die als je naar deze cijfers kijkt zal doorzetten."

Het toenemende gebruik van drank door jonge kinderen is volgens de onderzoeker ook onrustbarend. "Hoe jonger iemand ermee in aanraking komt, hoe groter de kans wordt op overmatig gebruik op latere leeftijd."

Stijgende trend

Er is volgens Wiegersma geen reden om aan te nemen dat de stijgende trend de komende jaren niet doorzet. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft 40 procent de week van het onderzoek éen tot zeven glazen alcohol gedronken, procent dronk meer dan acht glazen en 27 procent nam in die week geen drank. De helft van de consumptie gebeurde op zaterdagavond, een kwart op vrijdag. De rokende scholieren steken gemiddeld twaalf sigaretten per dag op.

Het verkoopverbod van alcohol en tabak voor jongeren onder de zestien jaar, werpt volgens de GGD geen enkele structurele barrière op. "Er zijn altijd wel vriendjes of vriendinnetjes die ouder zijn of er ouder uitzien en gewoon drank geserveerd krijgen." Ook het roken wordt niet constructief gedemotiveerd door het verkoopverbod. "Zolang er sigarettenautomaten zijn, vallen ook dat soort regels zonder enig probleem te omzeilen."