DEN HAAG - Het CDA regeert na de verkiezingen van 22 januari nog steeds het liefst verder met de VVD, maar de kansen op een coalitie van CDA en PvdA nemen toe. De sociaal-democraten stijgen in de peilingen en de populariteit van hun lijsttrekker Bos groeit. Bos won afgelopen vrijdag volgens een kijkersonderzoek het debat van de 'grote vier' (CDA, PvdA, VVD en SP) op RTL4.

Volgens een maandag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond in opdracht van SBS zou de PvdA als er nu verkiezingen waren maar liefst 35 zetels scoren, een winst van twaalf ten opzichte van het huidige aantal. De VVD, die in de peiling van De Hond vorige week nog 27 zetels haalde, zou terugvallen op 24, net zoveel als bij de verkiezingen in mei.

Samen 81 zetels

Volgens de peiling van De Hond zouden CDA en PvdA samen met 81 zetels een ruime Kamermeerderheid halen. Met de VVD komt het CDA niet verder dan 70 van de 150 Kamerzetels.

Zalm stijgt niet in kiezersgunst

Daar komt nog bij dat VVD-lijsttrekker Zalm, die bij het RTL4-debat veruit als laatste eindigde, er maar niet in slaagt te stijgen in de kiezersgunst. In VVD-kring wordt toegegeven dat Zalm veel last heeft van het beeld dat hij het huidige kabinet uit electorale overwegingen om zeep heeft geholpen. Zalm, in zijn tijd als minister van Financiën nog razend populair, liet zich bij het begin van de VVD-campagne zondag in Rotterdam omringen door de oudgedienden Bolkestein en Wiegel.

De CDA-top speculeert nog niet openlijk op een coalitie met de PvdA, maar de christen-democraten houden er wel rekening mee dat dat na de verkiezingen de belangrijkste optie wordt. Ook een driepartijencoalitie met de VVD en bijvoorbeeld D66 blijft een mogelijkheid, maar CDA-lijsttrekker Balkenende heeft al diverse malen zijn voorkeur uitgesproken voor een stabieler geacht tweepartijenkabinet.

CDA: 'Bezuinigingen ontwikkelingshulp onbespreekbaar'

Ook inhoudelijk dreigen er problemen tussen CDA en VVD. Balkenende en CDA-fractievoorzitter Verhagen noemden maandag de bezuinigingen die de VVD wil op Ontwikkelingssamenwerking en de levensloopregeling "onbespreekbaar". Eerder wezen zij al een door de VVD bepleite WAO-ingreep af.

VVD: '8,5 miljoen extra bezuinigen'

De VVD presenteerde zondag zijn uitgewerkte plannen voor de komende kabinetsperiode. De liberalen willen 8,5 miljard euro extra bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. CDA en D66, die respectievelijk 7,5 en 5 miljard willen bezuinigen, brengen dinsdag hun uitgewerkte voorstellen naar buiten. Ook de PvdA komt dinsdag met nieuwe financiële plannen.

PvdA-Kamerlid Crone wees er maandag in navolging van GroenLinks en het Centraal Planbureau op dat Zalm een fout heeft gemaakt bij zijn bezuinigingsvoorstellen. Zalm wil ruim vier miljard besparen door de lonen en uitkeringen de komende vier jaar met hooguit de inflatie te laten stijgen. Hij vergeet daarbij echter dat er dan ook ongeveer twee miljard minder loonbelasting binnenkomt, aldus Crone.

Zalm bestreed deze kritiek maandag. Volgens hem leiden de bezuiniginsgvoorstellen van de VVD ook tot meevallers, waarmee geen rekening is gehouden. Die meevallers wegen ruimschoots op tegen de tegenvaller in de loonbelasting, aldus de VVD-leider.

LPF: 'Woningbezitters hypotheek laten verhogen'

De LPF kwam maandag met het plan woningbezitters de kans te geven hun hypotheek te verhogen. Het geld zouden ze moeten kunnen gebruiken voor het kopen van een boot of andere consumptieve uitgaven. Op die manier wil de LPF, die de komende regeerperiode voor 19 miljard wil 'herschikken', de kwakkelende economie een zetje geven.

CDA: 'Meer preventief fouilleren'

CDA-fractieleider Verhagen stelde maandag voor de politie de mogelijkheid te bieden preventief te fouilleren in trein, tram en metro. Ook langs de snelweg zou de politie in de kofferbak van auto's moeten kunnen zoeken naar de aanwezigheid van wapens en drugs. De PvdA steunt dat laatste, maar voelt niets voor fouilleren in het openbaar vervoer. GroenLinks wijst het hele plan van Verhagen af.