Asielzoekers vaker verdacht van strafbaar feit

APELDOORN - Asielzoekers worden vaker verdacht van een misdrijf dan Nederlanders. Van de immigranten die wachten op een verblijfsvergunning wordt 5,4 procent verdacht van criminele activiteiten. Op de gehele Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder wordt 1,5 procent verdacht van een misdrijf.

Dat blijkt uit een rapport dat vrijdag werd uitgegeven door het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een onderdeel van de Politieacademie.

Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar allochtone herkomstgroepen, liggen de percentages veel hoger. Van de Marokkanen wordt bijvoorbeeld 6,1 procent verdacht en bij Antillianen ligt dit percentage op 7,5.

Asielzoekerscentra

Dat de criminaliteit onder asielzoekers boven het Nederlandse gemiddelde ligt, komt onder meer doordat zij langdurig in asielzoekerscentra verblijven, waar het leven voor een groot deel bestaat uit afwachten. Ook onverwerkte trauma's uit het verleden kunnen een rol spelen, aldus Politie & Wetenschap.

Asielzoekers plegen delicten om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook begaan ze misstappen in een poging hun verblijf in Nederland veilig te stellen en is geregeld sprake van criminaliteit die samenhangt met een verslaving.

VluchtelingenWerk

Edwin Huizing, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, zegt in een reactie dat het onderzoek duidelijk maakt dat veel leed kan worden voorkomen met een kortere asielprocedure en meer mogelijkheden voor asielzoekers om te kunnen werken.

"Als daarnaast het terugkeerbeleid effectiever wordt, zodat mensen niet meer op straat komen te staan, is het risico tot een vergrijp een stuk kleiner", aldus Huizing.

Tevreden

Huizing toont zich tevreden over de volledigheid van het onderzoek. "In het verleden is een scheef beeld neergezet, waarbij cijfers uit hun verband werden getrokken. In dit rapport besteden de onderzoekers niet alleen aandacht aan de statistieken, maar ook aan de verklaring hiervan."

Hij wijst ook op de aard van de misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht. "In de meeste gevallen gaat het om vermogensdelicten zonder geweld, zoals winkeldiefstallen", aldus Huizing. "Zo'n vergrijp is natuurlijk niet goed te praten, maar wel te verklaren gezien de vaak minimale omstandigheden waarin de asielzoekers leven."

Tip de redactie