DEN HAAG - Minister De Boer van Verkeer heeft de Nederlandse Spoorwegen officieel in gebreke gesteld wegens de voorgenomen tariefsverhoging van 4,15 procent op 1 juli. Het spoorbedrijf krijgt nog tot 1 februari de tijd om van de gewraakte maatregel af te zien, anders stapt De Boer definitief naar de rechter om een uitspraak over de prijsstijging te vragen.

De Boer heeft maandag ook de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het ultimatum. Die beval de LPF-bewindsman eind vorig jaar het conflict over de treinkaartjes keihard te spelen. Gezien de vele onderhandelingen die daarop volgden, is het niet waarschijnlijk dat de NS nu nog op zijn schreden terugkeert om een rechtszaak te voorkomen.

Woedend

De NS heeft de tarieven aan het begin van dit nieuwe jaar ook al met 4,9 procent verhoogd. Door deze prijsstijging op 31 december door te voeren, kan het bedrijf de prijzen dit jaar nog eens omhoog gooien. De Kamer reageerde woedend toen de NS deze 'truc' vorig jaar bekendmaakte, zeker omdat beloofd was dat de tarieven in 2002 niet zouden stijgen wegens de vele vertragingen.

'Ingebrekestelling'

De Boer heeft NS-directeur Veenman in diverse gesprekken niet over kunnen halen om de prijsverhoging te schrappen. Daarom koerst hij met de 'ingebrekestelling' nu richting rechtszaal. De juristen van De Boers ministerie zien overigens weinig winstkansen voor de rechter, maar rechtsgeleerden die door de Kamer zijn geraadpleegd denken wel dat de rechter een stokje voor de tariefsverhoging kan steken.

Volgens de NS is de dubbele prijsstijging nodig om het bedrijf financieel gezond te houden, onder meer wegens de heffing die aan de overheid betaald moet worden voor het gebruik van het spoor. Als compromis wilde de NS daarom afzien van de tweede tariefsverhoging als de overheid af zou zien van de afgesproken verhoging van de 'infraheffing' van 14 miljoen euro.

In de brief aan de Tweede Kamer legt De Boer nog eens uit waarom hij hier niets voor voelt. Naast het feit dat de hogere heffing gewoon afgesproken is, wijst hij op het effect van een lagere heffing. "Op deze wijze zou voor het jaar 2003 nog minder geld beschikbaar zijn voor het onderhoud aan railinfrastructuur, terwijl ik juist heb aangegeven dat naar mijn mening meer financiën beschikbaar dienen te komen voor het onderhoud van de railinfrastructuur."