DEN HAAG - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 27 uitmuntende wetenschappers een zogeheten VICI-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal .250.000 euro. Met dat bedrag moet de onderzoeker in vijf jaar een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

De VICI-subsidie is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de beste 10 procent van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden.