BAGDAD - Irak is gereed voor een nieuwe oorlog. De Iraakse president Saddam Hussein heeft dit maandag in een rede gezegd. Hij sprak op de 82e verjaardag van de Dag van de Strijdkrachten. Ze zijn klaar voor een nieuwe agressie van de zijde van de Verenigde Staten, aldus de president.

Volgens Saddam Hussein zal Irak de nieuwe oorlog winnen en de aanvallers, huurlingen van de Amerikaans-zionistische tirannie, hun bitterste lessen leren.

De krant van de zoon van de president, Uday, schrijft maandag dat het Iraakse volk met zijn grote leger de koloniale avonturen van de krachten van het kwaad, de Amerikaanse president Bush en zijn bondgenoot de Britse premier Blair, zal doen mislukken.

Massavernietigingswapens

Vooral de VS en Groot-Brittannië willen met militair ingrijpen een einde maken aan het bewind van Saddam Hussein. Ze verdenken Irak ervan massavernietigingswapens te bezitten in strijd met internationale afspraken.

Spionage

De Verenigde Naties en het internationaal atoomenergieagentschap (IAEA) mochten eind vorig jaar terugkeren naar Irak om te controleren of dat land zich van het verboden wapentuig heeft ontdaan. Saddam Hussein noemde de activiteiten van die inspecteurs maandag "puur inlichtingenwerk."

Hij is vooral verbolgen over de interviews die de inspecteurs willen met Iraakse geleerden en onderzoekers. "In plaats van te zoeken naar zogenaamde massavernietigingswapens om de leugens van de leugenaars (Washington en Londen) te ontmaskeren, zijn de inspecteurs nu bezig lijsten van Iraakse wetenschappers op te stellen ten einde hen met heimelijke bedoelingen vragen te stellen."

"Ze zijn zich voorts gaan interesseren voor militaire kampementen en bewapening die niet verboden is," aldus Saddam Hussein. Wat de inspecteurs volgens de Iraakse leider vooral doen, is spioneren.