MAASTRICHT - Het water van de Maas in Zuid-Limburg is zondag in rap tempo gedaald. Toch kon niet worden voorkomen dat het rivierwater dit weekeinde in tientallen Limburgse woningen naar binnen stroomde. Vooral enkele buitendijkse buurtschappen en tientallen woningen in plaatsen als Tegelen en Bergen moesten het ontgelden.

Rijkswaterstaat stelde zondag de verwachting voor de hoogste waterstand van de Rijn bij Lobith weer iets naar beneden bij. Volgens de dienst bereikt de rivier maandag een piekafvoer van ,65 meter boven NAP. Vrijdagavond dacht Rijkswaterstaat nog dat de rivier ongeveer een meter hoger zou komen te staan.

De Maas bij Borgharen was zondagavond al weer bijna terug in haar normale bedding. Ook verder naar het noorden in Venlo begon het water in de Maas zondagavond te zakken. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogwatergolf Limburg in de loop van maandag verlaat.

Tegelen

In Tegelen was de overlast het grootst. Daar stroomde in de nacht van zaterdag op zondag het water een twintigtal woningen en een restaurant binnen omdat een waterkering gedeeltelijk werd weggeslagen. Een nog onbekend aantal woningen in Tegelen werd getroffen door het Maaswater dat via het riool in de huizen naar binnen kwam. Medewerkers van het waterschap, de gemeente en de brandweer verleenden hulp om de schade zo veel mogelijk te beperken. Twaalf bewoners zijn met bootjes in veiligheid gebracht.

Op tal van andere plaatsen en buurtschappen in Limburg en een deel van Gelderland en Overijssel zijn hulpdiensten ingezet om dijken te versterken of om bewoners te hulp te schieten. Maar met het zakken van het waterpeil werden pendeldiensten die enkele buurtschappen tijdelijk verbonden met de buitenwereld, weer opgeheven. In Gelderland en Overijssel blijven de veerdiensten nog zeker enkele dagen uit de vaart.

Dagjesmensen

Het hoge water in de Rijn, de Waal en de IJssel leidde in Gelderland en Overijssel niet tot problemen, enkel tot grote drukte van dagjesmensen die een blik wilden werpen op het hoge water. De horeca in Nijmegen was er blij mee. Wel werden in Nijmegen uit voorzorg schotten geplaatst in keermuren en kades voor verkeer afgesloten. Ook in plaatsen als Tiel, Zutphen, Arnhem en Deventer zijn kades afgesloten.

In Limburg trad de politie streng op tegen ramptoerisme. In Noord-Limburg werd zelfs extra politiepersoneel ingezet om kijkers te keren. In Arcen en Velden werd daarvoor een speciale noodverordening afgekondigd.

Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat brengt maandag een bezoek aan Limburg om zich te laten informeren over de gevolgen van de wateroverlast. De Maastrichtse burgemeester G. Leers drong aan op maatregelen vanuit Europa omdat de problemen in het achterland van Europa beginnen, net zoals dat bij de Rijn het geval is.