VILNIUS - Ex-premier Rolandas Paksas van Litouwen heeftzondag de presidentsverkiezingen gewonnen op zittend presidentValdas Adamkus. Dit heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Adamkuswas eerder beschouwd als gedoodverfde winnaar.

Paksas (46) van de rechtse Liberaal Democraten zou 56 procent ende 76-jarige Adamkus 44 procent van de stemmen krijgen in de tweederonde van de verkiezingen. Volgens officiële bronnen zijn "demeeste stemmen" geteld.

De meeste opiniepeilingen voorspelden vooraf een comfortabeleoverwinning voor Adamkus. Die is geen lid van een partij, maargeniet vooral steun van centrumrechts. Hij is populair omdat hijzijn land de weg heeft geëffend naar de NAVO en de Europese Unie.Litouwen wil in 2004 toetreden tot beide organisaties.

Ex-premier Paksas beloofde tijdens de verkiezingscampagnecriminaliteit hard aan te pakken en de levensomstandigheden vooriedereen te verbeteren. Tijdens de eerste ronde van de verkiezingenop 22 december kreeg Adamkus 35,1 procent van de stemmen. Paksasbleef toen steken op 19,4 procent.