BAGDAD - De Iraakse regering heeft maandag officiële beelden van de terechtstelling van twee handlangers van Saddam Hussein getoond aan journalisten in Bagdad. Daarop was te zien hoe Saddams halfbroer Barzan Ibrahim al-Tikriti en de voormalige opperrechter Iwad al-Bander bevend van angst op het schavot stonden.

De opperrechter en het voormalige hoofd van de veiligheidsdienst droegen beiden een oranje overall en kregen vlak voor het fatale moment een kap over hun hoofd. Toen het valluik onder hun voeten opende, werd Barzans hoofd van zijn lichaam gerukt, dat onder het schavot in een plas bloed belandde.

Binnen en buiten Irak is kritiek geuit op de ophanging van de twee handlangers. Vooral de onthoofding van Saddams halfbroer Barzan Ibrahim al-Tikitri heeft in Irak tot verbijsterde en woedende reacties geleid.

Ongeluk

Volgens een regeringswoordvoerder is de executie volgens het boekje verlopen en was de spontane onthoofding een uitzonderlijk ongeluk. "De veroordeelden zijn niet aan enige vorm van mishandeling blootgesteld. Hun rechten zijn niet geschonden. Er is niets geroepen."

Een regeringsadviseur noemde het lot van het voormalige hoofd van de gevreesde veiligheidsdienst 'een daad van God'. Barzan stond bekend om de wrede martelingen van zijn dienst, die hij geregeld zelf bijwoonde.