DRESDEN - De politiediensten van alle EU-landen kunnen binnenkort elkaars databanken met DNA en vingerafdrukken raadplegen. De agenten kunnen eveneens de kentekenregisters van andere EU-landen online inzien, om bijvoorbeeld buitenlandse jakkeraars hun bekeuringen thuis te sturen.

De meeste ministers van Justitie van de 27 EU-landen steunen dit idee, zo bleek maandag tijdens een vergadering. Het is de bedoeling dat huidig EU-voorzitter Duitsland al in februari een formeel voorstel voor de EU-landen op tafel legt.

De uitgebreidere inzage in registers moet politieonderzoeken in de hele Europese Unie vergemakkelijken. Momenteel zijn de gegevensbanken niet direct toegankelijk voor buitenlandse politiediensten.

Nederland had hiervoor al een verdrag gesloten met zes landen, maar dat ligt nog ter goedkeuring bij het parlement.

Dat agenten bij een DNA- of ander biometrisch spoor straks in de hele EU kunnen zoeken, is volgens minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) "een flinke stap voorwaarts" en "een belangrijke ontwikkeling". De minster spreekt over een vernuftig systeem, dat snel in werking kan treden.

Resultaten

Duitsland en Oostenrijk hebben inmiddels goede resultaten geboekt. De twee landen raadplegen sinds december elkaars registers, als eerste twee landen ter wereld. De resultaten zijn verbluffend, meldde de Duitse minister Wolfgang Schäuble (Binnenlandse Zaken) maandag.

Zo konden in een maand nieuwe gegevens worden gevonden in 32 moordzaken, 23 geweld- en seksuele delicten en 149 berovingszaken in elkaars landen.

Samenwerking

De EU-terrorismebestrijder Gijs de Vries vindt versterkte politiesamenwerking erg belangrijk in de strijd tegen terreur. De Vries woonde de vergadering in Dresden daarom persoonlijk bij.

Bij de discussie onder de ministers toonden alleen Groot-Brittannië, Ierland, Polen en Tsjechië aarzelingen. Hirsch Ballin acht de kans groot dat de werkwijze daadwerkelijk doorgaat voor de hele Europese Unie. "Vandaag is het overgrote deel van de ministers voorstander. Maar hiervoor is unanimiteit nodig. Dus het zal nog enige tijd kosten om ook de laatsten binnenboord te halen",verwacht de minister.

Hij hoopt dat het parlement ondertussen medio dit jaar alvast het verdrag met de zes andere EU-landen goedkeurt.