AMSTERDAM - De Dienst Bouw- en Woningtoezicht van stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam heeft onvoldoende toezicht gehouden op de bouw van het gelijknamige plein. De dienst had te weinig mankracht en liet zich bovendien leiden door de goede naam van de hoofdaannemer.

Bekijk video

Ook bij de vergunningverlening is slordig gewerkt. De ambtenaren van de dienst hadden het gebrek aan wapening van het beton mogelijk kunnen constateren als zij hun werk goed hadden gedaan.

Dit zijn enkele conclusies van de commissie onder voorzitterschap van oud-minister Margreeth De Boer. De commissie deed onderzoek naar de gang van zaken rond de voorbereiding en de bouw van het complex aan het Bos en Lommerplein. Maandag presenteerde de commissie-De Boer haar eindbevindingen.

Verschijnsel

De commissie constateert dat het falende functioneren van de gemeentelijke dienst "helaas een voorkomend verschijnsel is bij Nederlandse gemeenten". De commissie wil dit graag aan de kaak stellen.

De fouten die bij het Bos en Lommerplein zijn gemaakt, zijn volgens de commissie niet uniek. "Het moet fundamenteel anders in de bouw", zei Margreeth de Boer tijdens de presentatie. Ze raadt gemeenten en marktpartijen aan niet op het toezicht te bezuinigen.

Op 11 juli 2006 moesten 190 bewoners hun huizen verlaten wegens instortingsgevaar van de parkeergarage, omdat er onvoldoende wapening voor de constructie was gebruikt. Ook 27 winkels, de markt, het stadsdeelkantoor, een bibliotheek en een kantoor van de maatschappelijke dienstverlening werden ontruimd. In december konden de bewoners weer naar hun woningen terugkeren.

Toezichthouder

Ook de marktpartijen hebben grote fouten gemaakt bij de toezichthouding, concludeert de commissie. De aannemer had geen toezichthouder aangesteld. Bewijzen dat er namens de projectontwikkelaar iemand de bouw controleerde, kon de commissie niet vinden.

Aannemer Hillen & Roosen is volgens De Boer primair verantwoordelijk voor de bouw van het complex. "De overheid kan het private toezicht nooit vervangen." Door het ontbreken van de wapening konden de kolommen van het parkeerdek het bovenliggende plein onvoldoende schragen. Bovendien is de berekening van de vloer van de woningen "discutabel", aldus het rapport. Het feit dat de bouwplannen tijdens de bouw nog veranderden, verhoogde het risico op fouten.

De Boer raadt gemeenten elders in Nederland aan om andere, grote complexe bouwprojecten nog eens nauwkeurig te inspecteren. Gemeenten moeten dit zelf bepalen. Maar in de afgelopen vijf jaar zijn er zo veel bouwschadalen geweest, dat gemeenten zich wel achter de oren zouden moeten krabben, aldus De Boer.

Zwarte doos

Omdat veel schriftelijk materiaal van alle partijen onvindbaar was, pleit de commissie bij elk bouwproject boven een bepaalde grens, voor een "zwarte doos, waarin al het schriftelijk materiaal wordt bewaard".

Bovendien was er sprake van "versnipperde verantwoordelijkheden, terwijl een scherpe aansturing ontbrak". Bij een dusdanig project zou volgens de commissie een hoofdconstructeur moeten worden aangesteld.

Reactie

De gemeente Amsterdam laat in een reactie weten achter deze aanbeveling te staan. Omdat de aanstelling van een hoofdconstructeur wettelijk nog niet mogelijk is, wil de gemeente bij het Rijk aandringen op maatregelen. Ook kondigde de gemeente aan dat bij elk complex bouwproject de constructieplannen en de berekeningen al bij de vergunningaanvraag moeten worden ingediend.

Ook liet de gemeente weten de organisatie van het bouwtoezicht door de gemeentelijke instanties tegen het licht te houden. Voor de zomer moet er een duidelijk plan met verbeteringen en aanpassingen liggen.