AMSTERDAM - In Nederland zijn geen slechte kussers. Geenenkele man of vrouw geeft zijn of haar zoenpartner het cijfer 1.Ook in andere landen ligt dat gemiddelde laag: slechts 1 procentvan zowel de mannen als vrouwen geeft het laagste cijfer. De Deenseman scoort de meeste keren een 1, bijna 6 procent.

Dat blijkt uit het twaalfde Romantiek Rapport 'De Kus in Kaart'van uitgever Harlequin. In totaal werden meer dan 4000 mannen envrouwen ondervraagd uit achttien landen waaronder Duitsland,Engeland, Verenigde Staten, Japan en Canada.

Perfecte kusser

Zowel Nederlandse mannen als vrouwen zijn tevreden over hunzoenpartner. De meeste mannen (43 procent) waarderen de Nederlandsevrouw met het cijfer 8. Maar liefst 40 procent van de vrouwen geeftde kus van de Nederlandse man hetzelfde cijfer.Internationaal gezien wordt de kus van de partner heel andersingeschat. Ongeveer 27 procent van de mannen en 24 procent van devrouwen waarderen de kus van hun partner met een 8. Veel mannen envrouwen in het buitenland vinden dat hun geliefde de perfectekusser (cijfer 10) is; respectievelijk 22 en 23 procent; meer dande Nederlandse mannen en vrouwen met 10 en 14 procent.

Knapperend haardvuur

De Nederlandse man en vrouw hebben geen voorkeur voor 'meestromantische plaats voor een kus'. 'Overal, met de juiste partner'is het antwoord van 72 procent van de mannen en 68 procent van devrouwen. Plekjes als een stil stukje strand (5 en 11 procent) enbij een knapperend haardvuur (8 en 10 procent) doen het relatiefgoed.

Intiemere plekjes

Zoenen in de nek wordt door een meerderheid van de Nederlandsemannen en vrouwen gewaardeerd: 52 procent van de mannen en 56procent van de vrouwen genieten hiervan. Het kussen van oren scoortbij beide groepen 16 procent: zoenen op buik, armen, handen envoeten wordt door de meeste Nederlandse mannen en vrouwen nietgewaardeerd.Wel geeft 24 procent van de mannen en 19 procent van de vrouwenaan graag gekust te worden op intiemere plekjes. Canadese enJapanse vrouwen kunnen dit niet waarderen, Portugese dames gevenzich hier wel graag aan over.

Tien jaar geleden bleek uit het onderzoek van dezelfdeorganisatie dat Nederlanders naar hun eigen mening genoeg zoenden.Daarnaast bleek dat zij hun eerste kus op de stoep kregen. Engelsenlieten in dat onderzoek weten zichzelf de beste kussers te vinden,terwijl Fransen minder onder de indruk waren van zichzelf.