PARIJS - Ongeveer 15.000 automobilisten hebben in de nachtvan zaterdag op zondag uren vastgestaan op de A10, 50 kilometer tenzuiden van Parijs, nadat ze door een dik pak sneeuw waren verrast.Ook elders in het noorden van Frankrijk ondervond het verkeer veeloverlast door de sneeuw.

In het gebied van de Marne in het oosten van het land moestenongeveer zeshonderd mensen onderdak voor de nacht zoeken, nadat zein de sneeuw waren gestrand.Zaterdagmiddag was het op de wegen rond Parijs al bijzonderglad. De A4 naar Straatsburg werd bij Disneyland afgesloten. Desnelweg A1 naar het noordelijke Lille was op sommige plaatsenspekglad. De rijksweg 12 bij Rambouillet ten zuidwesten van Parijswerd in beide richtingen afgesloten wegens kettingbotsingen.

Duizenden mensen moesten de nacht van zaterdag op zondag opvliegveld Charles de Gaulle doorbrengen, omdat zaterdag bijna allevluchten waren geannuleerd wegens de sneeuw en harde wind. Op Orly,de andere luchthaven van Parijs, moesten minder vluchten wordengeschrapt.

Dit weekeinde is het juist bijzonder druk op de Franse wegen.Een deel van de Fransen keert terug van vakantie, terwijl een anderdeel net op vakantie gaat.