SYDNEY - De internationale luchthaven van het AustralischeSydney heeft een vergaand middel ingezet om potentiële terroristente kunnen opsporen. Geavanceerde apparatuur moet voortaanongevraagd opnamen maken van de gezichten van alle passagiers dieop het vliegveld aankomen.

Volgens de zondagsuitgave van The Sydney Morning Herald gaat hetvooralsnog om een proef tijdens de paspoortcontroles. Anderecamera's bekijken al de gezichten van mensen die rondlopen in deaankomsthal.

Valse baard

Computers 'scannen' de gezichten direct en vergelijken dekenmerken met die van gezochte criminelen of verdachten vanterroristische activiteiten. Zelfs als iemand een valse baard ofeen zonnebril draagt, pikt het systeem mogelijke ongewenstebezoekers er probleemloos uit, aldus de krant. Het systeem kan ookfoto's in paspoorten vergelijken met de scans van gezichten van dedocumenthouders.