AMSTERDAM - Gretta Duisenberg is zondag als voorzitter van deinitiatiefgroep Stop de Bezetting, naar Israël vertrokken. Innovember werd een voorgenomen bezoek met een aantal vrouwelijkeKamerleden op het laatste moment om veiligheidsredenen afgeblazen.

Duisenberg zal nu van 5 tot 11 januari 2003 met een anderekleine delegatie een bezoek brengen aan Israël en aan de bezettegebieden. Haar doel is onder meer aandacht te vestigen op desituatie waarin het Palestijnse volk verkeert.

In de nieuwe delegatie zitten schrijfster Anja Meulenbelt, dePalestijnse chirurg Tariq Shadid en Hans de Boer, de secretaris vanhet platform. Zij betalen de reis zelf, benadrukt de vrouw van depresident van de Europese Centrale Bank.

De vorige keer kwam kritiek omdat de reis zou worden betaalddoor United Civilians for Peace. Deze club bestaat uit vijfkerkelijke organisaties en de Novib. De VVD in de Tweede Kamer weeserop dat op deze manier subsidie van de overheid en dusbelastinggeld naar een "anti-Israëlische" actie zou gaan.