AMSTERDAM - Haarlem, dat binnenkort verantwoordelijk is voor Schiphol, kan mogelijke rampen op de luchthaven niet aan. Dat staat volgens Het Parool in een conceptrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken over crisisbeheersing in de regio.

De rampenbestrijding van de regio Kennemerland schiet zelfs bij middelgrote rampen tekort, schrijft de krant. Zowel op bestuurlijk als op ambtenarenniveau zou de regio niet goed toegerust zijn op de nieuwe verantwoordelijkheid die dit jaar stapsgewijs wordt overgenomen van de gemeente Amsterdam.

Het conceptrapport, waarvoor de crisisbeheersing in de regio van september tot en met december is onderzocht, dient als nulmeting voor de definitieve overdracht van de regio en bevat harde conclusies, schrijft Het Parool. De meldkamer zou niet voldoen aan de eisen, informatiestromen zijn onduidelijk en belangrijke voorwaarden voor de rampenstaf ontbreken.

Het ministerie wilde zaterdag niet reageren, omdat het een conceptrapport betreft.