DEN HAAG - Voormalig CDA-leider en premier Van Agt ziet helemaal niets in het debat over normen en waarden dat door zijn verre opvolger Balkenende is aangezwengeld. "Het is ongedefinieerd, ongericht en waaiert uit naar allerlei vage verten", zei Van Agt zaterdag in een interview met Politiek-digitaal.nl, een website over politiek en nieuwe media. "Het verloopt, verwatert en verwordt tot een eindeloos gebazel, zonder dat er conlusies volgen."

Volgens Van Agt wekt het debat ten onrechte de illusie dat "de overheid iets tegen de verruwing en de ik-cultuur zou kunnen doen". "De overheid wordt er wel op aangesproken dat er van alles mis is, maar kan er weinig aan doen als vlegels op de tram niet willen opstaan voor een zwangere vrouw. Daar kan je geen wetten voor gaan maken. De overheid kan hooguit toezicht houden, doelmatiger optreden en een streep zetten onder het slappe gedoe van gedogen."

Bewustzijn

Het ethisch reveil, waar Van Agt in zijn tijd als premier (eind jaren '70, begin jaren '80) toe opriep, was heel wat anders dan het debat over normen en waarden, aldus de CDA'er. Van Agt wilde strenge wetten maken tegen abortus en euthanasie en zocht daarvoor draagvlak in de samenleving. "Maar nu is er helemaal geen sprake van een bewustzijn dat aangesproken moet worden. Iedereen weet dat het mis zit in Nederland. Dan hoef je geen debat meer te voeren, dan moet je als overheid vooral doen wat je kan en geen verkeerde verwachtingen wekken."