DEN HAAG - De Tweede Kamer vertrouwt de stemmachines, die voor de Kamerverkiezingen van 22 november werden afgekeurd, nog steeds niet. Ze wil vooralsnog niet dat de machines, die inmiddels zijn aangepast, bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart wel worden gebruikt.

De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) over het onderwerp. Nicolaï moet begin volgende week met antwoorden komen. Als die onbevredigend zijn, overweegt Wijnand Duyvendak (GroenLinks) een spoeddebat aan te vragen.

Stemgeheim

Het probleem met de stemmachines was dat ze afgeluisterd konden worden. Het stemgeheim was daardoor niet meer gegarandeerd. Nicolaï heeft de machines laten aanpassen, waardoor ze volgens hem wel veilig zijn.

Maar volgens Duyvendak zijn ze voor handige hackers nog steeds toegankelijk. Ook SP-kamerlid Ronald van Raak vindt het "allemaal iets te snel gaan", en wil eerst meer garanties voor de veiligheid van de stemmachines.

Doordat de machines in november werden afgekeurd, moest in Amsterdam en dertig andere plaatsen met het rode potlood worden gestemd.