DEN HAAG - De lijsttrekkers Balkenende (CDA), Zalm (VVD), Bos (PvdA) en Marijnissen (SP) vinden dat mensen het recht hebben zichzelf te verdedigen tegen geweld. "Je mag als je een tik krijgt een tik teruggeven om jezelf te beschermen'', zei CDA-leider Balkenende vrijdag in het lijsttrekkersdebat op RTL4. "Als ik geslagen word, mep ik terug'', verwoordde Marijnissen.

Allen benadrukten dat zelfbescherming in noodsituaties weliswaar is toegestaan, maar dat nooit voor eigen rechter mag worden gespeeld. "Namens de samenleving een straf bepalen mag niet'', aldus Marijnissen.

Bescherming

De vier lijsttrekkers waren het roerend eens dat mensen die slachtoffers helpen die ernstig worden belaagd door de rechter in bescherming moeten worden genomen. "Die moeten niet worden vervolgd'', stelde Zalm. "Je mag iemand te hulp schieten en uit bescherming een klap uitdelen'', vindt Balkenende.

Opmerkelijk was dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking de mening van de politici niet deelt. Uit een peiling van Intomart bleek dat 23 procent van mening is dat er recht op zelfverdediging is, desnoods met geweld. Bijna tweederde vindt ingrijpen een zaak van de politie.

Vol of druk

Oneens waren de lijsttrekkers het over de vraag of Nederland vol is. Zalm antwoordde bevestigend, maar voegde daar aan toe dat politieke vluchtelingen ten allen tijde welkom zijn. Bos vindt dat Nederland niet vol is en Marijnissen en Balkenende hielden het bij "druk''. Balkenende zei geen ja en geen nee. Na aandringen zei hij "wel uit te kijken de vraag met ja te beantwoorden''.

De politici zijn het eens dat aan nieuwkomers strenge eisen voor inburgering moeten worden gesteld, zoals beheersing van de Nederlandse taal.