DEN HAAG - Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken wil voorkomen dat terroristen eenvoudig kunnen achterhalen welke ministers en ambtenaren extra beveiliging krijgen. Hij gaat de wet wijzigen die de publieke sector verplicht topinkomens openbaar te maken, omdat kwaadwillenden uit de specificatie daarvan informatie kunnen destilleren wie zwaar beveiligd wordt.

Remkes heeft het voorstel tot wetswijziging ingediend op aanbeveling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag gezegd.

Balkenende-norm

Sinds vorig jaar moet de publieke sector het melden wanneer salarissen worden uitbetaald die hoger liggen dan de gemiddelde vergoeding die ministers maandelijks ontvangen. Als ambtenaren of ministers boven deze zogenoemde Balkenende-norm uitkomen, is het verplicht dit toe te lichten in het jaarverslag.

Ministers en ambtenaren die extra beveiligd worden, komen sneller boven de gestelde norm uit. Zij rijden namelijk in een gepantserde auto, die ze ook buiten werktijd moeten gebruiken. De Belastingdienst berekent hun een bijtelling die hoog uitvalt door het gebruik van deze dure auto's. Deze kosten kan de overheid compenseren via het salaris.

Om te voorkomen dat terroristen door de belastingcompensatie kunnen ontdekken wie er extra beveiliging krijgt, wordt de berekening van de Balkenende-norm aangepast. Daarin wordt voortaan een fictief bedrag opgenomen aan kosten voor een gepantserde dienstauto.