DEN HAAG (ANP) - GroenLinks wil de komende vier jaar de belastingen met vijf miljard euro verhogen. Bovendien wil de partij twee miljard meer bezuinigen dan ze eerder aangaf.

GroenLinks reageert met deze plannen op de nieuwe prognoses van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit blijkt dat het volgende kabinet op een tegenvaller van 10 miljard euro moet rekenen. Het financieringstekort zal door de aanpak van GroenLinks op nul uitkomen in 2007. In de jaren daarna zal er een overschot op de rijksbegroting moeten ontstaan, waardoor de staatsschuld in 2030 kan zijn afgelost.

De lastenverhogingen die GroenLinks voorstelt zullen vooral het bedrijfsleven en de huishoudens met een jaarinkomen boven de 50.000 euro treffen. Doordat het 'kwartje van Kok' niet wordt teruggegeven aan de burgers, de onroerendzaakbelasting overeind blijft en doordat de hypotheekrente-aftrek wordt omgevormd tot een subsidie voor gezinnen met weinig geld, kunnen de hogere inkomens een koopkrachtverlies van 1 tot 2 procent per jaar tegemoet zien.

De minimuminkomens zullen er door fiscale voordelen gemiddeld 2 procent op vooruitgaan, blijkt uit de GroenLinks-plannen. Door laagbetaald werk fiscaal aantrekkelijker te maken, hoopt de partij de werkgelegenheid te stimuleren. Volgens GroenLinks zullen de voorstellen leiden tot 90.000 extra banen, waarvan 60.000 in de marktsector. De partij baseert zich daarbij op de CPB- doorrekeningen van afgelopen voorjaar.

Lijsttrekker Halsema van GroenLinks haalde vrijdag bij de campagnestart van haar partij fel uit naar VVD-leider Zalm. Die maakte donderdag bekend dat zijn partij 8,5 miljard extra wil bezuinigen in de komende vier jaar. Bijna de helft van dat bedrag wil Zalm vinden door de lonen en uitkeringen de komende jaren met niet meer te laten stijgen dan met de inflatie.

Volgens Halsema koerst Zalm aan op een ontkoppeling van lonen en uitkeringen. Ze noemde dat asociaal. Bovendien levert het plan van Zalm volgens haar maar 2 miljard op in plaats van 4 miljard. Volgens GroenLinks-Kamerlid Vendrik zorgt loonmatiging bovendien niet voor meer banen, zoals Zalm stelt. Vendrik denkt dat investeringen in hoger onderwijs en innovatie betere manieren zijn om de banenmachine weer op gang te krijgen.