ROTTERDAM - De politieregio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar veiliger geworden. De politie hield meer verdachten aan, het aantal straatroven daalde, evenals het aantal aangiften, vooral van woninginbraken. Bovendien bracht de politie meer verdachten aan bij het Openbaar Ministerie. Korpschef A. Meijboom heeft dat vrijdag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.

Het aantal straatroven daalde met 7 procent ten opzichte van , mede door een speciale aanpak onder de naam Operatie Clean. De gerichte acties tegen straatroof worden in 2003 dan ook voortgezet, aldus Meijboom. Het motto voor 2003 blijft net als in 'Alles uit de kast voor veiligheid in wijken en buurten'.

Fouilleren

Met justitie heeft het korps voor de periode 2003 tot 2006 gerichte afspraken gemaakt over de bestrijding van geweld, jeugdcriminaliteit en (drugs)overlast. Zo houdt het korps een lijst bij van zogeheten veelplegers.

Op jaarbasis worden minimaal vijfhonderd verdachten op die lijst aan justitie overgedragen. Elke maand is er minstens één preventieve fouilleringsactie in een aangewezen gebied, gericht op het bezit van (vuur)wapens.

Huiselijk geweld

De politie zet ook zwaarder in op de bestrijding van huiselijk geweld. In het vervolg houdt zij een verdachte direct aan. Bovendien moet minstens 15 procent van alle verdachten voor geweld bestaan uit jeugdigen. In verband met het bestrijden van (drugs)overlast is afgesproken dat in 2003 minimaal 250 van de zevenhonderd verslaafden die voor overlast zorgen, bij justitie of de hulpverlening worden aangeleverd.

Drugscriminaliteit

In verband met drugscriminaliteit wil de politie volgend jaar meer mensen oppakken dan in 2002. Toen werden negenduizend verdachten aangehouden, twee keer zo veel als in 2001. Op jaarbasis moeten zevenhonderd dealers worden aangehouden en aan justitie overgedragen, luidt de afspraak met justitie.

Illegale criminelen worden uitgezet en volgend jaar worden tenminste zesduizend processen-verbaal opgemaakt tegen mensen die op wat voor manier dan ook voor overlast zorgen.