GRONINGEN - Honderden minima in de stad Groningen hebben de jaarwisseling en het begin van het nieuwe jaar zonder geld moeten zien door te komen. Het gaat om klanten van de gemeentelijke Kredietbank. Door een nog onopgehelderde fout van de bank hadden zij hun weekgeld niet op hun rekening gestort gekregen. De sociale dienst heeft hen inmiddels geholpen.

Volgens boze minima, die donderdagmiddag in groten getale bij de sociale dienst hun geld kwamen eisen, hadden ze nog niet eens geld om een oliebol te kopen. Het gaat vooral om mensen in een schuldsaneringsregeling, die wekelijks enige tientallen euro's krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Sociale dienst

Een woordvoerder van de sociale dienst in Groningen schat dat in totaal zes- tot zevenhonderd mensen hun uitkering niet op tijd hebben ontvangen. Ruim tweehonderd mensen hebben contant hun geld gekregen. Aan de anderen is de uitkering vrijdag overgemaakt.