DEN HAAG - Nederland slaagt er niet in de multiculturele problemen onder jongeren adequaat te bestrijden. De aanpak die gemeenten kiezen, draagt nauwelijks bij aan een blijvende oplossing en werkt soms zelfs averechts. In weinig gemeenten leeft het gevoel dat hier dringend verandering in moet komen.

Dat concluderen vier interventieteams die zich de afgelopen twee jaar hebben beziggehouden met multiculturele spanningen, vooral onder de jongeren. "Als wij niet oppassen ontstaan er Franse toestanden. Dat is niet te beheersen", zegt voorzitter Corporaal van de interventieteams tegenover NOS.

De interventieteams zijn ingesteld door minister Rita Verdonk van Integratie en presenteren woensdag hun eindrapport.

Lonsdale-jongeren

Volgens de teams hebben gemeenten geen helder beeld van de complexe problematiek die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Gemeenten spreken over dé Lonsdale-jongeren of dé Antillianen, terwijl binnen deze groepen grote verschillen bestaan.

Maatregelen

Het gevolg van de simplistische opvattingen is dat er eenzijdige maatregelen worden genomen, die vaak ook nog eens slecht worden uitgevoerd. Het effect van de maatregelen is daardoor nihil, aldus de interventieteams.

Jeugdbeleid

Zij bepleiten een sterke verbetering van het jeugdbeleid op dit vlak. Daartoe moeten de multiculturele problemen grondiger worden geanalyseerd en is een meer evenwichtig beleid nodig, dat zich bijvoorbeeld richt op gedrag in plaats van op groepen.

De gemeenten moeten ook kunnen rekenen op steun van de landelijke overheid. Die zou met stimuleringsregelingen en faciliteiten kunnen komen om de gemeenten te prikkelen de multiculturele problemen aan te pakken. Tevens pleiten de interventieteams voor de oprichting van een landelijke taskforce voor multicultureel jeugdbeleid.

Etnische groepen

Drie van de interventieteams willen zelf een doorstart maken om de knelpunten van de multiculturele samenleving te blijven aanpakken. Het gaat om teams die zich bezighouden met spanningen tussen etnische groepen, de veiligheid van jeugd en de toegankelijkheid van jeugdhulp.

Het team dat zich heeft gericht op geweld in de relationele sfeer en door eergevoelens ziet geen toekomst voor zichzelf weggelegd. De bijhorende problemen, zoals uitbuiting door loverboys, moeten op een andere wijze worden bestreden.

Verdonk

Minister Verdonk had de interventieteams voor een periode van twee jaar in het leven geroepen. De teams gaven hulp bij bijvoorbeeld dreigende conflicten of gewelddadige incidenten.

Mede aan de hand van deze ervaringen hebben zij een inventarisatie gemaakt van de tekorten bij de aanpak van multiculturele problemen.