NIJMEGEN - Thom de Graaf, maandagavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Nijmegen en daarmee tevens korpsbeheerder van de regiopolitie Gelderland-Zuid, heeft zich meteen uitgesproken tegen de vorming van een nationale politie.

"Het is een slecht idee en een volstrekt verkeerd signaal", aldus de oud-vicepremier, die ook bij het directoraat Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gewerkt.

negatieve energie

Volgens De Graaf kost een nieuw ministerie van Veiligheid met een gecentraliseerd politiekorps 'negatieve energie'. "Het tegengaan van radicalisering en voorkomen van terrorisme is een zaak van veiligheidsdiensten, maar het begint heel dichtbij: in de buurt, bij de wijkagenten, maatschappelijke instellingen, scholen, kortom in de wereld van het lokaal bestuur."

De Graaf kondigde aan zich tot het uiterste te zullen verzetten tegen centralisatie van de politie.

Benoemd

De Graaf is een gekend voorstander van de gekozen burgemeester, een paradepaardje van zijn partij D66. Dat was echter volgens hem geen beletsel om zich te laten benoemen als eerste burger van Nijmegen.

"Ik blijf hopen op nieuwe inzichten bij oude partijen, maar het huidige burgemeesterschap is op zich waardevol en betekenisvol omdat er steeds meer behoefte bestaat aan verbindende mensen op verbindende posities."

"Het zou toch wel een bijzonder selectiecriterium zijn als je alleen mag functioneren in het openbaar bestuur als je volmaakt gelukkig bent met de huidige spelregels", aldus De Graaf.

Vader

Thom de Graaf treedt in de voetsporen van zijn vader, die op 24 januari 1968 burgemeester van Nijmegen werd. De Graaf bracht in Nijmegen zijn school- en studiejaren door.

"Het voelt een beetje als thuiskomen. Dichter Guillaume van der Graft noemde Nijmegen de navel van het land. Burgemeester zijn van Nijmegen, dat is een droom die uitkomt."