DEN HAAG - Minister Rita Verdonk (Jeugdbescherming) wil 4 miljoen euro extra vrijmaken voor gezinsvoogden. Het gaat om een investering die bestemd was voor 2008 en die een jaar naar voren kan worden gehaald. Het geld is bedoeld om de werkdruk van gezinsvoogden te verminderen.

In een overleg met de Bureaus Jeugdzorg en de provincies heeft Verdonk maandag toegezegd haar uiterste best te doen om de extra investering te realiseren, aldus een woordvoerder.

Als tegenprestatie vraagt zij van Jeugdzorg een plan van aanpak om de werklast van gezinsvoogden terug te dringen, bijvoorbeeld door werkprocessen te vereenvoudigen. Dat plan moet begin volgend jaar klaar zijn.

Daling

Met het geld dat Verdonk wil vrijmaken, kan Jeugdzorg nieuwe gezinsvoogden aannemen. In combinatie met het eigen plan van aanpak moet dat ertoe leiden dat het aantal cliënten per voogd dit jaar daalt tot gemiddeld 17,5. Volgend jaar moet die daling doorzetten tot vijftien cliënten per gezinsvoogd. Momenteel zijn dat er gemiddeld nog 21.

De gezinsvoogden staan onder druk. Temeer omdat het Openbaar Ministerie (OM) vervolging heeft ingesteld tegen een collega in Noord-Holland. De vrouw was als voogd betrokken bij de peuter Savanna, die in 2004 stierf na langdurige mishandeling en verwaarlozing. Het OM verwijt haar dood door schuld.

Protest

De strafrechtelijke vervolging vormde eind december aanleiding voor een protestbijeenkomst van gezinsvoogden. Tijdens die bijeenkomst bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat een gezinsvoogd maximaal vijftien kinderen onder zijn hoede mag hebben.