DEN HAAG - CDA-leider Balkenende vindt dat zijn VVD-rivaal Zalm niet goed bezig is met de WAO. Door de eis te stellen dat iemand tenminste vier van de laatste vijf jaar gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (referte-eis), ondermijnt hij het draagvlak voor loonmatiging.

Balkenende reageerde met zijn opmerking op een interview van Zalm met het ANP. De liberaal denkt met deze maatregel in de komende kabinetsperiode 200 miljoen euro te kunnen besparen. De grootste besparingen, 4 miljard euro, denkt de VVD'er echter te behalen uit loonmatiging.

Balkenende is het eens met het streven om via loonmatiging miljarden te besparen. Maar dat streven komt volgens Balkenende in gevaar als Zalm de WAO-voorstellen verder verscherpt. De CDA-leider is minder enthousiast over de wens van de VVD om meer lastenverlichting door te voeren, zoals het schrappen van de onroerendzaakbelasting (ozb).

Hoewel deze maatregel wel in het huidige coalitieakkoord tussen CDA, VVD en LPF is opgenomen, wil het CDA daar op terugkomen. Dat is volgens Balkenende nodig om de kwaliteitsinvesteringen van het kabinet van 3,8 miljard euro veilig te kunnen stellen.