GOUDA - Bij twee patiënten op een chirurgische afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn deze week een besmetting met een MRSA-bacterie ontdekt, zo maakte het ziekenhuis donderdag bekend. Een van deze patiënten is inmiddels naar huis. De tweede patiënt wordt inmiddels in isolatie verpleegd.

Verder worden alle patiënten en medewerkers van deze afdeling gescreend op mogelijke besmetting en worden uit voorzorg nieuwe patiënten op andere afdelingen opgenomen. Onmiddellijk nadat de besmetting was geconstaeerd zijn door het ziekenhuis maatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen.

De MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een resistente bacterie, dat wil zeggen dat deze niet reageert op de gebruikelijke antibiotica. De bacterie heeft in de regel alleen effect op mensen met een sterk verminderde weerstand. Bezoekers en patiënten met een redelijk tot goede weerstand kunnen de bacterie na direct contact met een besmette patiënt wel korte tijd bij zich dragen, maar zullen er niets van merken.

Een ziekenhuisbacterie kan bij zieke mensen infecties aan bijvoorbeeld de luchtwegen of slijmvliezen veroorzaken.