AMSTERDAM - De Nederlandse bevolking bestaat in 2050 voor bijna een derde uit allochtonen. Uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt maandag dat Nederland over ruim veertig jaar nog twaalf miljoen autochtone inwoners telt.

Dat zijn 1,2 miljoen minder autochtonen dan nu. Het aantal allochtonen groeit in die tijd juist met ruim 1,6 miljoen.

Inkrimpen

Het inwonertal van Nederland groeit nog tot 2034. Daarna krimpt de bevolking als gevolg van vergrijzing en een laag geboortecijfer. In 2050 zal de omvang van de bevolking vierhonderdduizend mensen groter zijn dan nu. Die groei komt volgens het CBS geheel voor rekening van allochtonen.

Op dit moment telt Nederland 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen. In 2050 zijn dat er naar verwachting 2,7 miljoen. De groep westerse allochtonen neemt in die tijd toe van 1,4 miljoen naar 2,1 miljoen, stellen de onderzoekers.

Generaties

De toename van niet-westerse allochtonen komt vooral voor rekening van de tweede, in Nederland geboren, generatie. Bij westerse allochtonen, vooral afkomstig uit de Europese Unie, gaat het veelal om immigranten van de eerste generatie.