ZAANDIJK - De bevolking van Zaanstad is tegen de komst van een gevangenis in het Vijfhoekpark. Dat blijkt uit een raadgevend referendum dat woensdag is gehouden. Het stadsbestuur van Zaanstad gaat zich nu beraden over de vraag of het andere locaties voor de penitentiare inrichting kan vinden.

Van de kiesgerechtigden heeft 41,98 procent gestemd. Hiervan hebben 7.155 kiezers voor gestemd en 37.121 tegen. Volgens de regels van de verordening is er onvoldoende steun als minstens 30 procent van de kiesgerechtigden tegenstemt en zij een meerderheid van de stemmers vormen.

Burgemeester R. Vreeman heeft bij de presentatie van de voorlopige uitslag de mensen die actie hebben gevoerd tegen de komst van een gevangenis gefeliciteerd met de uitslag. Hij gaf aan dat de grote opkomst blijk geeft van een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Hij noemde het referendum succesvol, met een heldere uitslag.

Het raadsvoorstel over de vestiging van de gevangenis wordt op december besproken in de gemeenteraad van Zaanstad. De meeste partijen hebben al aangegeven dat zij de uitslag van het referendum volgen.