DEN HAAG - De onderhandelaars Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA), André Rouvoet (ChristenUnie) en informateur Herman Wijffels ontmoeten elkaar waarschijnlijk woensdag pas weer om verder te praten over de vorming van een nieuw kabinet.

Net als vorige week, toen ze drie dagen vergaderden in het Friese Beetsterzwaag, doen ze dat op een locatie buiten Den Haag, verwachten bronnen rond de kabinetsformatie. Op welke plek dat is, wordt nog geheim gehouden.

Maandag wordt gebruikt voor het uitwerken van het verslag over de besprekingen van vorige week en voor het opstellen voor een agenda voor de verdere onderhandelingen. Dinsdag benutten de drie beoogde coalitiepartners voor beraad in eigen kring. Verder vindt die dag de nieuwjaarsreceptie van de koningin plaats, waarbij de hoofdrolspelers aanwezig zijn.

Media

Wijffels kondigde vorige week al aan dat kabinetsformatie zich voor een flink deel buiten het Haagse Binnenhof zal afspelen. Het spreken zonder druk van de media is de drie onderhandelaars goed bevallen. Ze denken op die manier sneller tot zaken te kunnen komen.

Balkenende, Bos en Rouvoet willen ook voorkomen dat er berichten in de media verschijnen over wat de partijen allemaal hebben binnengehaald of ingeleverd in de onderhandelingen. Die zouden de sfeer kunnen bederven. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet in de loop van februari rond is.

Vorige week hebben de drie partijen vooral gesproken over de missie voor het nieuwe kabinet. Komende weken zal onderhandeld worden over de afzonderlijke onderwerpen. Mogelijk beginnen de partijen woensdag met het vaststellen van een financieel kader, waarin de budgettaire spelregels voor de komende regeerperiode worden vastgelegd, maar zeker is dat nog niet.