DEN HAAG - Kamerleden zijn minder deskundig dan vroeger. Ook zijn politici tegenwoordig veel meer gericht op kortetermijnplannen en snel scoren. Dat gaat ten koste van de gezondheidszorg, waar projecten juist een langere adem vergen om succesvol te zijn.

Dat zegt oud-minister van Volksgezondheid Els Borst zaterdag in een interview in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Waan

Volgens de ex-politica handelen Kamerleden te veel naar de waan van de dag. "De politiek laat zich graag afleiden door allerlei incidenten, waar dan weer Kamervragen over gesteld moeten worden en waarvoor meteen geld moet worden vrijgemaakt."

Zulke spontane uitgaven gaan altijd ten koste van preventie in de gezondheidszorg, meent Borst.

Artsenverenigingen moeten daarom meer van zich laten horen om invloed uit te oefenen op de politiek. "Er is nog altijd veel respect voor de dokter. Als een artsenvereniging zich echt gezaghebbend durft op te stellen, kan er nog steeds veel veranderen."