AMSTERDAM - Het Amerikaanse leger heeft ongeveer 75 omgekomen militairen opgeroepen terug te keren in actieve dienst. Ook tweehonderd officieren die gewond waren geraakt, hebben de oproep per brief ontvangen. Het leger heeft de fout toegegeven en beloofd zich te verontschuldigen bij de betrokken militairen en de families van de gesneuvelden.

Voor de mailing is een oud gegevensbestand gebruikt waaruit de namen van gesneuvelde of gewonde militairen nog niet waren verwijderd. De gewraakte 275 brieven maakten deel uit van een zending van ruim vijfduizend oproepen aan officieren die recent het leger hebben verlaten. In de brieven werden hen gevraagd een terugkeer in het leger te overwegen.