ORANJESTAD - De Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland gaan zich gezamenlijk richten op de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel in het Koninkrijk. Dat is de uitkomst van het zogenaamde tripartiet overleg tussen de ministers van Justitie van de drie landen dat vrijdag op Aruba heeft plaatsgevonden.

Het gaat daarbij vooral om illegalen uit de Dominicaanse Republiek, Haïti, Colombia en Venezuela die ofwel naar de Antillen en Aruba willen, ofwel via die landen in Nederland terecht willen komen, zo bevestigt de Nederlandse minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin vanuit Aruba.

"Momenteel wordt intensief samenwerkt tussen de landen en dat heeft geleid tot positieve resultaten op het gebied van drugssbestrijding. Enkele jaren geleden zaten er regelmatig tientallen drugssmokkelaars in vliegtuigen naar Nederland. Nu is het heel zeldzaam geworden. Die goede samenwerking willen we uitbreiden naar de bestrijding van de handel in mensen."

Volgens de minister is dat probleem groeiende. "Ook zijn er internationale verdragen die ons er toe brengen die handel aan te pakken."

Donner

De Werkgroep Drugsbestrijding werd drie jaar geleden opgericht door minister Donner en zijn collega's op de Antillen en Aruba. Hirsch Ballin prijst die samenwerking. "Het mag in deze tijd waarin het vooral gaat over de staatkundige relatie, ook wel eens benadrukt worden dat de landen op justitieel gebied veel resultaat bereiken. Op praktisch niveau functioneert het goed."

Andere resultaten die uit het overleg tussen Hirsch Ballin, minister David Dick (Antillen) en Rudy Croes (Aruba) naar voren zijn gekomen, is de continuering van Nederlandse inzet bij de criminaliteitsbestrijding in het plan Versterking Veiligheid Nederlandse Antillen. Ook zullen de eilanden betrokken worden bij de bestrijding van terrorisme zoals die in Nederland wordt uitgevoerd.