AMSTERDAM - CDA-leider Jan Peter Balkenende, Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) zeiden vrijdag voldoende vertrouwen te hebben om door te gaan met de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet. "De wil is er om eruit te komen", concludeerde Balkenende.


Foto: Els Jacobi l Bos: Het gaat nu om de toekomst, niet om het verleden

Alhoewel er nog moeilijke discussiepunten zijn, is het volgens hem "alleszins de moeite waard om verder te praten".

Bos stelde dat er nu na drie dagen overleg, waarbij de rust werd opgezocht op het Friese landgoed Lauswolt, met "vol vertrouwen verder" gewerkt kan worden aan een nieuw kabinet. Volgens hem is er niet meer teruggekeken naar verwijten die over en weer zijn geuit tussen de partijen tijdens de verkiezingen. "Het gaat nu om de toekomst, niet om het verleden."

Rouvoet zei dat het er nu om gaat te kijken wat de uitdagingen voor de toekomst zijn en "gemeenschappelijkheden te formuleren".

Motto's

Volgens Bos zijn de afgelopen dagen talloze onderwerpen behandeld en gezamenlijke motto's "over tafel gegaan". Maar daarover moeten de komende tijd nog knopen worden doorgehakt.

Informateur Herman Wijffels heeft laten weten dat de partijen dezelfde visie hebben over wat Nederland de komende jaren nodig heeft. "Er zijn vruchtbare gesprekken geweest die een goede basis geven voor een vervolg", stelt Wijffels. "Iedere partij legt zijn eigen accenten, maar er is wel een brede gezamenlijke basis."

Hobbels

Volgens Wijffels is het "hele veld overzien". De oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) voegde er wel aan toe dat "sommige punten heel zwaar liggen". Wijffels: "Er zijn zeker hobbels".

Balkenende, Bos en Rouvoet blijven wel in alle beslotenheid op geheime locaties praten over de mogelijkheid om een coalitie te vormen. "We zullen vergaderen op verschillende locaties", aldus Wijffels.