WASHINGTON - In Washington is donderdag het in november gekozen Congres voor het eerst bijeengekomen. Voor het eerst sinds 1994 hebben de Democraten de meerderheid in beide huizen van het Amerikaanse parlement. Het Congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Met de 66-jarige Democrate Nancy Pelosi kreeg het Huis van Afgevaardigden voor het eerst een vrouw als voorzitter. Van de 435 afgevaardigden stemden er 233 voor haar, precies evenveel als het aantal Democraten in het Huis. Zij is na president Bush en zijn plaatsvervanger Cheney de machtigste persoon van het land geworden.


Nancy Pelosi krijgt de voorzittershamer uitgereikt

"Dit is een historisch moment voor het Congres, en voor de vrouwen van dit land", stelde de politica uit Californië in haar eerste toespraak als voorzitter. "Het is een moment waarop we meer dan tweehonderd jaar hebben gewacht."

Pelosi onderstreepte het streven van de Democraten naar een ander Amerikaans beleid in Irak. Ook benadrukte ze de eis dat er een begin moet worden gemaakt met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. Bush moet de Iraki's duidelijk maken dat ze hun land zelf moeten verdedigen, verklaarde de kersverse voorzitter.

Moslim

Behalve de verkiezing van Pelosi kende de eerste bijeenkomst van het nieuwe parlement nog meer bijzonderheden. Voor het eerst zit een moslim in het Congres: Keith Ellison. Hij legde de eed af op een koran die ooit heeft toebehoord aan president Thomas Jefferson. Ellison, van oorsprong katholiek, maakte in zijn studententijd de overstap naar de islam.