BEETSTERZWAAG - De fractieleiders Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) beslissen vrijdag of er voldoende basis is om verder te onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

De woordvoerder van informateur Herman Wijffels heeft dat donderdag laten weten in Beetsterzwaag, Volgens de woordvoerder ziet het er "tot dusver positief uit''.

De drie fractieleiders en hun secondanten Maxime Verhagen (CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn sinds woensdag in deze Friese plaats bijeen om in een vertrouwelijke sfeer te praten over coalitievorming. De gesprekken zijn erop gericht "een basis te creëren" voor de verdere onderhandelingen, aldus de woordvoerder van Wijffels.

Beleid

Volgens de woordvoerder hebben de fractieleiders donderdag duidelijk gemaakt welk beleid ze de komende jaren willen voor Nederland. Daarbij zijn de overeenkomsten en verschillen op een rijtje gezet. Dat gebeurde in een goede sfeer.

De fractievoorzitters en Wijffels hebben gekozen voor landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag om in alle rust, zonder druk van de media, "elkaars nieren te kunnen proeven", zoals Verhagen het donderdag uitdrukte. Het was de bedoeling dat de locatie geheim zou blijven. Die lekte donderdag echter toch uit, waarna een flink aantal cameraploegen en verslaggevers zich naar Friesland spoedde.

Binnenhof

Als de onderhandelingen tussen de drie partijen worden voortgezet - en daar ziet het wel naar uit - gebeurt dat vanaf volgende week weer gewoon op het Binnenhof in Den Haag. Volgens een ingewijde zullen dan zo snel mogelijk de onderwerpen aan de orde komen waarover de onderlinge verdeeldheid het grootst is.

Het gaat dan onder meer over de hypotheekrenteaftrek, de toekomst van de AOW, de marktwerking in de gezondheidszorg, het internationaal beleid en ethische kwesties als abortus en euthanasie. Die laatste thema's liggen vooral gevoelig bij de ChristenUnie.

Uit een onderzoek van het EO-programma De Ochtenden blijkt dat 15 van de 25 afdelingsvoorzitters van de partij vinden dat de ChristenUnie zich uit de onderhandelingen moet terugtrekken als op ethisch vlak niets wordt binnengehaald.