HILVERSUM - Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken vindt dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) de controlerende taak in de roerige Russische deelrepubliek Tsjetsjenië moet handhaven. Nederland is vanaf 1 januari voorzitter van de OVSE.

De Hoop Scheffer zei woensdag voor Radio-1 dat hij voortzetting van de aanwezigheid van de organisatie in de deelrepubliek tijdens zijn OVSE-voorzitterschap als een van zijn taken ziet. "Maar gemakkelijk zal het niet zijn", aldus de bewindsman. De OVSE zit sinds april 1995 in Tsjetsjenië, met een mandaat om onder meer de mensenrechten en vrijheden te kunnen bewerkstelligen en waarborgen.

Mensenhandel

De Hoop Scheffer heeft als ander speerpunt de aanpak van mensenhandel. "Ik vind het een schande dat er in delen van Europa in mensen wordt gehandeld. Vrouwen worden als vee behandeld en gedwongen in de richting van de prostitutie. Ik vind het een erezaak voor mij als OVSE-voorzitter om dat bij de wortel aan te pakken." De bewindsman vindt dat mensenhandel in het wetboek van strafrecht moet worden opgenomen.

Ambitieus

Nederland neemt het voorzitterschap over van Portugal. Volgens Daan Everts, de speciale vertegenwoordiger van De Hoop Scheffer voor de OVSE-missie van Nederland, ligt er een ambitieus werkprogramma op tafel om de organisatie weer beter te laten functioneren.

Portugal kon niet erg effectief zijn, omdat halverwege de rit de minister van Buitenlandse Zaken en alle sleutelambtenaren werden vervangen. Everts hoopt niet dat dat ook het geval zal zijn met Nederland als er straks een nieuw kabinet aantreedt.

Rusland

Een van de projecten waaraan het succes van Nederland als voorzitter straks valt af te meten, is de organisatie van de eerste jaarlijkse veiligheidsconferentie, waaraan 55 landen moeten deelnemen. Het is een nieuw project dat de onderlinge samenhang binnen de deelnemende landen aan de OVSE moet versterken. Daarnaast streeft Nederland naar versterking van de onderlinge parlementaire banden met landen als Rusland en Wit-Rusland om op die manier het democratisch proces in die landen te verzekeren.

Trafficking

De aanpak van de vrouwenhandel maakt onderdeel uit van een bredere benadering van het verschijnsel 'trafficking', de handel in wapens, drugs en mensen vanuit meest Oost-Europese staten die door (interne) conflicten nog weinig recht en orde kennen. Een voorbeeld is Bosnië, waar de Europese Unie probeert via het trainen van het politiekader, deze georganiseerde criminaliteit terug te dringen.

Nederland zal zich bij de aanpak van trafficking vooral concentreren op een betere coördinatie. De georganiseerde criminaliteit heeft vertakkingen in alle drie de onderdelen. Een samenhangende aanpak, ook waar het gaat om het tegenhouden aan de grens van deze handel, is daarom van groot belang, stelt Nederland.