DEN HAAG - De kabinetsformatie begint woensdag in de loop van de ochtend op een geheime plek "ergens in Nederland". De onderhandelaars Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) willen eerst hun onderlinge band versterken zonder druk van de media.

De fractieleiders hebben ook secondanten bij zich. Voor Balkenende is dat vice-fractieleider Maxime Verhagen, voor Bos Tweede Kamerlid Jacques Tichelaar en voor Rouvoet Kamerlid Arie Slob.

Wijffels

Volgens de woordvoerder van informateur Herman Wijffels duren de 'geheime' gesprekken vermoedelijk tot vrijdag. Naar verwachting gaan ze daarna weer verder op de gewone locatie: het Binnenhof in Den Haag. Betrokkenen sluiten niet uit dat Wijffels vrijdag een toelichting geeft voor de pers. Die zou dan op de geheime locatie plaatsvinden.

Volgens een ingewijde zullen de onderhandelaars in dit verblijf niet alleen overleggen over een nieuw regeerakkoord, maar ook in een ontspannen sfeer "een vorkje prikken". Ze blijven er ook overnachten.

Chemie

In 2003 liepen onderhandelingen tussen CDA en PvdA onder meer stuk door een gebrek aan 'chemie' tussen Balkenende en Bos. De sfeer is er niet beter op geworden in de verkiezingscampagne, toen CDA en PvdA elkaar hard aanvielen.

Volgens een bron zullen de fractieleiders niet meteen beginnen met inhoudelijke onderhandelingen. Ze zullen zich deze week vooral bezighouden met het formuleren van een missie voor het nieuwe kabinet, een motto. Naar verwachting zal daarin tot uitdrukking komen dat het na jaren van hervormingsbeleid tijd is om te investeren in de kwaliteit van de samenleving.

Regeerakkoord

De onderhandelaars zullen komende dagen ook afspraken maken over de mate van gedetailleerdheid van het regeerakkoord. Ze streven ernaar afspraken op hoofdlijnen te maken en de invulling daarvan over te laten aan het nieuwe kabinet. "Maar dat kan alleen als er voldoende vertrouwen is", zegt een bron.

Op de geheime plek bevinden zich naast de onderhandelaars, hun secondanten en Wijffels ook enkele ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken. Zij zorgen voor de ondersteuning bij de gesprekken.

Fractieleiders

De drie fractieleiders besloten eind december tot gezamenlijke onderhandelingen over een coalitie, nadat SP en GroenLinks waren afgevallen als partner voor CDA en PvdA. Die twee partijen hebben samen net geen meerderheid. Enkele dagen voor Kerstmis benoemde de koningin Wijffels tot informateur om het proces te begeleiden.

Wijffels is lid van het CDA en was tot voor kort voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. De drie onderhandelaars willen zo snel mogelijk een nieuw kabinet vormen, het liefst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart.