MOSKOU/PYONGYANG - De Verenigde Staten hebben Noord-Korea met 'een preventieve nucleaire aanval' bedreigd en blokkeren de aanvoer van olie naar het land. Dat is volgens de Noord-Koreaanse ambassadeur in Moskou, Pak Ui-chun, de reden dat zijn land niet aan zijn internationale verplichtingen ten aanzien van het nucleaire non-proliferatieverdrag kan voldoen.

De twee laatste inspecteurs van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) die nog in Noord-Korea waren, zijn dinsdag vertrokken. De IAEA ziet al acht jaar toe op de Noord-Koreaanse kernenergie. Zo wordt er op bepaalde plaatsen op gelet dat Noord-Korea geen kernwapens maakt. Maar dat toezicht is nu weg. De IAEA heeft in een verklaring laten weten de Noord-Koreaanse beslissing te betreuren en bereid te zijn de inspecties te hervatten zodra de Noord-Koreanen dat wensen.

Kernenergieprogramma

Noord-Korea liet op 12 december weten dat het land het kernenergieprogramma dat het in 1994 'bevroor' weer gaat starten. Het land bevroor het programma op basis van een akkoord met de VS. De VS zouden in ruil voor de medewerking van Pyongyang zorgen voor twee nieuwe en veiligere kerncentrales die van geen nut zijn voor kernbewapening, en voorts voor olieleveranties.

De VS ontdekten echter eerder dit jaar dat Noord-Korea niet te goeder trouw handelde en heimelijk doorging met nucleaire projecten met verrijkt uranium. De VS staakten de olieleveringen en de crisis tussen de twee landen escaleert.

Zondag lieten de Noord-Koreaanse autoriteiten al doorschemeren dat ze zich ook uit het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens wil terugtrekken. Dat non-proliferatieverdrag moet in principe het aantal landen met kernwapens beperken tot de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad of de huidige officiële bezitters van nucleaire wapens.