SCHIN OP GEUL/BREDA - Door snel wassend water in de Geul is in de vroege maandagochtend zo'n twintig meter kademuur in het Zuid-Limburgse Schin op Geul ingestort. Het waterschap Roer en Overmaas is maandagmiddag inderhaast begonnen met het opwerpen van een nooddijk. Dat heeft een woordvoerder van het schap maandagmiddag bekendgemaakt.

Het water in de Maas en de Limburgse zijrivieren en beken stijgt snel als gevolg van de aanhoudende regenval in de Ardennen. In de Geul is sprake van een piekafvoer. "Het hoge water stroomt met veel kracht tegen de oevers op", aldus de woordvoerder. Het waterschap besloot onmiddellijk tot noodmaatregelen, omdat direct achter de kademuur woningen liggen. Deze worden niet langer bedreigd.

Zandzakken

Het gat van twintig meter wordt gedicht met grote zandzakken. Omdat de huizen direct achter de ingestorte muur liggen, moest het schap de zandzakken met een hoge kraan over de woningen heen tillen. Het waterschap verwacht dat het gat rond tien uur maandagavond dicht is.

Ook de waterstanden van de Roer, de Vlootbeek en de Jeker stijgen snel. Rijkswaterstaat beslist dinsdagmiddag om 12.00 uur op basis van nieuwe prognoses of zij een eerste hoogwateralarm afgeeft. Naar verwachting heeft de Maas dan een afvoer van zo'n kubieke meter per seconde, waarbij het hoogwateralarm in zicht komt. Als het zover komt, is het volgens de woordvoerder van het waterschap al de zesde keer dit jaar dat er in Limburg sprake is van hoogwater.

Vaarverbod

Het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft uit voorzorg een vaarverbod uitgevaardigd op de rivieren Mark en Dintel en op het Mark-Vlietkanaal. Dat moet voorkomen dat de oevers en de pijlers van bruggen beschadigd raken door scheepvaartverkeer. De waterstanden op de Mark en Dintel zijn hoger dan normaal, maar leveren nog geen problemen op.

Ook in Breda zijn voorzorgsmaatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Zo zijn langs de Generaal van Hamsingel en de Marksingel speciale betonblokken, zogeheten waterblocks, geplaatst. Die blijven voorlopig liggen, omdat het aan het begin van het nieuwe jaar naar verwachting weer gaat regenen.