NEW YORK - Op verzoek van de Verenigde Staten heeft de VN-Veiligheidsraad de importbeperkingen tegen Irak verzwaard. De lijst van goederen waarvoor Irak toestemming van de VN nodig heeft om die te kunnen invoeren, is uitgebreid.

De vijftien leden tellende Veiligheidsraad stemde met dertien tegen nul voor de importbeperking. Rusland, die over een vetorecht beschikt, en Syrië onthielden zich van stemming. De herziening door de VN beoogde vast te stellen of de goederen die Irak invoert mogelijke militaire toepassingen hebben.

De regelmatige herziening van de invoerlijst maakt onderdeel uit van het zogeheten 'voedsel-voor-olie' programma van de VN. Dit programma staat Irak toe olie uit te voeren en de opbrengsten te gebruiken van de aankoop van goederen die geen militaire toepassingen kunnen hebben.

Met de groeiende kans van een militaire ingrijpen in Irak had Washington aangedrongen op een uitbreiding van de lijst van goederen die Irak slechts na goedkeuring van de VN mag invoeren.